Polityka prywatności i RODO

RODO

Administratorem danych osobowych, które mogą być przesłane za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail bądź w inny sposób jest RoBi Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach  (64-140) Plac 21 Października 6
Można się z nami kontaktować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.robi-acoustic.com, telefonicznie pod numerem +48 690 008 461, +48 665 165 942 oraz osobiście bądź listownie pod adresem siedziby firmy.
Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dlatego w sprawie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w siedzibie firmy, mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz telefonicznie z Panem Maciejem Bieruta pod numerem +48 690 008 461

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, okres przechowywania oraz sposób ich pozyskiwania:

 • Konieczność przetwarzania danych podmiotów i osób będących Klientami  lub upoważnionych z ich strony, do zawarcia lub wykonywania  umowy w jego imieniu, w związku z faktem bycia stroną umowy. Dane osób których dotyczą przechowywane będą przez okres trwania umowy a także po jej zakończeniu przez okres udzielonej gwarancji zawartej w umowie.
 •  
 • Cele kontaktowe związane z chęcią nawiązania współpracy z potencjalnymi klientami, których dane pozyskane zostały za pomocą formularza kontaktowego bądź zapytania ofertowego, a następnie przedstawienia oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest przekierowanie zgłoszenia do odpowiedniego działu  i odpowiedź. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia lub dodatkowo w celach dowodowych przez okres 1 roku.
 •  
 • W związku z prowadzonymi inwestycjami, jak również  ofertowaniem, dane osób, które zostały pozyskane w ramach otrzymanej dokumentacji projektowej będą przetwarzane w celu realizacji procesu wyboru firmy wykonawczej, ofertowania lub umowy wykonawczej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przekazania danych w celu realizacji ofertowania lub w związku z realizowaną umową.
  Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu przetwarzania.
 •  
 • Dochodzenie roszczeń związanych z umową. Dane Osobowe będą przechowywane, co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem, z której realizacją związane były osoby, których Dane Osobowe dotyczą. Dane Osobowe będą również przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umową.
 •  
 • Dane osób będących stroną umowy oraz dane osób zawierających umowę w imieniu danej strony, jak również podawane w celach rozliczeniowych (np. adresy e-mail do przesyłania faktur, dane osoby wystawiającej fakturę), będą również przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. okresu 6 lat 

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty związane umową  na wykonania prac biurowych, czy dostawcy oprogramowania IT. W zależności od realizowanego celu dane osobowe mogą być przekazane innym podwykonawcom w ramach późniejszej realizacji inwestycji.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

COOKIES

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Niniejsza strona internetowa oraz jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.